Vize

Jestliže se nám podaří dobře postavit výchozí technologickou bázi software Newron, zaměříme se v nejbližších letech na obdobnou podporu dalších osob s (primárními i sekundárními) psychickými poruchami, jako například:

  • poúrazové a pooperační stavy (neurorehabilitace)
  • poruchy sociálního přizpůsobení (poruchy chování, hyperaktivita, impulzivita/agrese)
  • poruchy kognitivních a exekutivních funkcí (ADHD/ADD)
  • sebepoškozování
  • specifické poruchy učení (dys…)