Aktuální situace

TEXT, JÍMŽ OSLOVUJEME POTENCIÁLNÍ ZÁJEMCE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTU:

Vážení,
v rámci projektu NEWRON, jehož odborným garantem je Masarykova univerzita, oslovujeme rodiče dětí s Aspergerovým syndromem, kteří by měli zájem zábavnou formou zaměstnat svého potomka a současně pomoci dobré myšlence svým zapojením do výzkumného projektu.

Zábavná forma zaměstnání vašeho dítěte (a tím i zapojení do projektu) by spočívala v užívání/hraní různých PC/TV her (např. s využitím technologie MS Kinect).

Jednalo by se jak o originální hry vytvořené pro veřejný trh firmou Microsoft, tak zejména hru/software, která v rámci projektu vzniká (ve spolupráci Psychologického ústavu FF MU a Laboratoře interakce člověka s počítačem FI MU) a je svým obsahem i formou speciálně zacílena právě na děti s funkční formou PAS (poruch autistického spektra).

Označení této hry je Newron a od září t.r. naleznete bližší informace na webových stránkách www.newron.cz.

Veškeré technické pomůcky (MS Kinect, příp. Xbox a software) získáte do dlouhodobé zápůjčky
(příp. posléze jako dar). Doma byste měli mít svůj vlastní počítač/notebook a monitor, příp. televizor.

Hra Newron bude posléze volně dostupná (free-access) a bude i po skončení projektu dále inovovaná Masarykovou univerzitou dle konkrétních potřeb koncových uživatelů (tedy dětí a jejich rodin, které se potýkají s pervazivními vývojovými poruchami, hyperaktivitou či dalšími psycho-sociálními obtížemi).

MS Kinect je zařízení, které snímá pohyb člověka a přenáší jej na televizní obrazovku (monitor). Díky této technologii si člověk může zahrát například různé videohry bez nutnosti použití jakéhokoliv ovladače.

Tím, že člověk vidí přesné pohyby svého těla na obrazovce, je více motivován v pokračování ve hře a při tom je rozvíjena jeho pohybová stránka. Rozvoj motorických funkcí pak souvisí i s rozvojem kognitivních a exekutivních funkcí… a připravujeme i podmínky pro využití v sociálním kontextu (hra rodič/dítě, dítě s PAS/sourozenec apod.; odečítání mimiky/gestiky a tím elektronicky zprostředkovaná výuka sociálních dovedností, odečítání emocí, empatie… atd. atd. atd.).

Stručně řečeno, projekt se zabývá tím, jak může hraní her s využitím MS Kinect podpořit specifické oblasti vývoje a zrání u děti s Aspergerovým syndromem a jaký to pro ně bude mít reálný přínos v jejich běžném osobním (školním/pracovním či společenském) životě. Součástí projektu je i osvětová činnost (o PAS, ADHD apod.) a podpora dětí a dospívajících ve využívání informačních technologií tím nejvhodnějším možným způsobem (tedy nejen pro hru, ale jako nástroj pro osobní i sociální sebe/rozvoj).

Ukázku toho, jak zařízení MS Kinect funguje, naleznete například na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=pzfpXAbQ61U

Zapojení do projektu je zcela zdarma. V případě zájmu se můžete zapojit do propagačních aktivit, které jsou s projektem spojeny (např. časosběrný dokument České televize, účast na veřejných sympóziích či konferencích, docházka do výuky specializovaných předmětů na Masarykově univerzitě apod.).

V případě zájmu o zapojení do projektu využijte prosím těchto kontaktů: info@newron.cz

S díky za vaši podporu,
Pavel Humpolíček