O projektu

Cílem projektu je podpořit rodiny dětí, u nichž je diagnostikována některá ze zásadních psychických poruch.

V první fázi se projekt zaměřuje na děti a dospívající s diagnostikovanými „funkčními poruchami autistického spektra“ (jako např. Aspergerův syndrom), jejich rodiny, školská, zdravotnická či volnočasová zařízení, instituce, sdružení …

Projekt je primárně postaven na moderních informačních technologiích, které již aktuálně jsou nebo v nejbližší budoucnosti budou volně (a s minimální investicí) dostupné veřejnosti.

Jedním z cílů projektu je vytvoření volně dostupného software (OpenSource), který bude mít terapeutický potenciál právě pro děti a dospívající s PAS.

Jedním z dalších cílů je podpora rodin a institucí formou dobrovolnických aktivit studujících Masarykovy univerzity (psychologie, informatika, pedagogika, sociální práce apod.) a také zvýšení informovanosti laické veřejnosti o specifikách dětí a dospívajících s různými psychickými nesnázemi (nyní primárně PAS).

Pro průběžný vývoj a zkvalitňování projektu je pro nás velmi důležitý kontakt s koncovými uživateli (software, služby) – jakýkoli (konstruktivní i pocitový) podnět či přínosnou informaci využijeme… pro tento účel jsou k dispozici kontaktní údaje.

Děkujeme za vaši podporu,
tým NEWRON