NEWRON

Tyto stránky prezentují projekt terapeutického software NEWRON, který je zaměřen na podporu a rozvoj lidí s různými psycho-sociálními obtížemi.

NEWRON je PC aplikace složena ze sady her, jejichž prostřednictvím lze průběžně působit na sociální vnímání a sociální interakce jedinců cílové skupiny, aktivovat jejich psychomotorické či rozhodovací funkce a rovněž optimalizovat využívání moderních informačních technologií ve prospěch osobního rozvoje.

Projekt je součástí aplikovaného výzkumu Masarykovy univerzity. Je podporován donátorskými prostředky, stipendijním fondem Filozofické fakulty MUProgramem děkana Fakulty informatiky MU pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů či projektem Centra pro transfer technologií MU.

Odbornými garanty projektu jsou PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU) a RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. (Katedra počítačové grafiky a designu FI MU).

Software je šířen pod svobodnou licencí a je k dispozici zdarma (viz sekce Ke stažení).

V první fázi se projekt zaměřuje cíleně na děti a dospívající s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS), posléze rozšíří své terapeutické zaměření i k dalším poruchám (hyperaktivita, impulzivita, specifické obtíže v učení /tzv. dys…/, neurorehabilitaci u poúrazových či pooperačních stavů, neuro-kognitivní rehabilitaci v počátečních fázích demence apod.).

Krátkou ukázku fungovaní aplikace NEWRON můžete vidět na následujícím videu:

Detailní informace o projektu naleznete v části Popis projektu.

Kromě možností uvedených na odkazu Kontakt nás můžete oslovit i na sociálních sítích Google+ či Facebook.